تماس با ما : @iseyyed
خانه / سرگرمی / طنز / داستان طنز / داستان طنز

داستان طنز

داستان طنز

داستان+طنز

داستان طنز

روزی مردى ، زنى را دید که سیگار میکشید !
مرد ، به طرف زن رفت و گفت: ببخشید، شما هر روز سیگار میکشید؟
زن : بله!
مرد : روزی چند پاکت؟
زن : سه پاکت!
مرد : چند سال است که سیگار میکشید؟!

داستان طنز

dastan tanz in jokkade


زن : 10 سال!
مرد : بسیار خب، اگر شما برای هر پاکت سه هزار تومان بپردازید و روزی سه پاکت بخرید میشود روزانه نه هزار تومان، که اگر در این ده سال آن را
پس انداز می کردید اکنون میتوانستید یک لامبورگینی بخرید !”
زن : آیا شما سیگار میکشید؟
مرد : خیر!
زن : پس لامبورگینی تان کجاست؟
مرد : اوناهاش !
زن که دید خیلی ضایع شده، زیر لب فحش داد و پاشد رفت
یه جا دیگه سیگار بکشه!!!مرد نیز موتور گازیه خود را که کنار لامبوگینى پارک کرده بود سوار شد و به سمت قهوه خونه اسى سگ دست شتافت!!!
نتیجه اخلاقى:واقعا فوتبال ایران ضعیفه باید یه فکری کرد براش…
والاا…

داستان طنز

dastan tanz in jokkade