تماس با ما : @iseyyed
خانه / پیامک ها / پیامک خنده دار / برنامه ریزی سال تحصیلی 93

برنامه ریزی سال تحصیلی 93

برنامه ریزی سال تحصیلی 93

برنامه ریزی سال تحصیلی 93

برنامه ریزی سال تحصیلی 93

سلام به دوستان گل گلاب خودم …
برای این لحظه از جوک کده برنامه تحصیلی جدید   گذاشتم
برنامه ریزی من دی:

واینم برنامه ریزی که من برای سال تحصیلی جدید دارم :

۶ تا ۲:۳۰ که مدرسمبرنامه ریزی من دی:

۲:۳۰ تا ۶:۳۰ بعد از ظهر کارای خرده ریزه (شامل : فیلم – خواب – نظافت ـ غذا و کامپیوتر … )برنامه ریزی من دی:
۶:۳۰ تا ۹:۳۰ تکالیف و کارا های مربوط به مدرسه (تحقیق و اینجور چیزا …)برنامه ریزی من دی:

۹:۳۰ تا ۱۱ بازم فــیلم برنامه ریزی من دی:

۱۱ تا ۶ صبح هم خواب ( باز از اول برنامه ریزی )برنامه ریزی من دی:

۱۰ دقیقه ام برای هر نماز این وسطا جا میدم برنامه ریزی من دی:

حالا چــــــــــــــیزی که بهش عمل میکنم : برنامه ریزی من دی:

۶ تا ۲:۳۰ نمیشه کاریش کرد مدرسه باید برم برنامه ریزی من دی:

۲:۳۰ تا۵:۳۰ استراحت (شامل : خوردن – خوابیدن – نظافت – بازی و فیلم )برنامه ریزی من دی:

۵:۳۰ تا ۸:۳۰ کامپیوتر و اینترنت برنامه ریزی من دی:

۸:۳۰ تا ۱۱ فیلم برنامه ریزی من دی:

۱۱ تا ۱۲ اینترنت برنامه ریزی من دی:

۱۲ تا ۳ بیداری و بیکاری برنامه ریزی من دی:

۳ تازه یادم میاد تحقیق و درس داشتم برنامه ریزی من دی:

۳ تا ۵ تحقیق و درس برنامه ریزی من دی:
۵ میخوابم برنامه ریزی من دی:ساعت ۶ صبح مامانم باید با مشت و لگد بیدارم کنه برنامه ریزی من دی:

و همینجوری میچرخه تا آخر …
بعدم آخر مدرسه موقع امتحانا میگم : من در طی سال چه غلطی میکردم
و اینم برنامه ریزی کامل بی عیب منبرنامه ریزی من دی:
بععععععععععله اینجـــــــوریاس