وبتون یه روز خوب برای سگ بودن

یه روز خوب برای سگ بودن2

هانا دختری نفرین شده است که نمیتواند هیچ مردی را ببوسد، چون اگر اینکار را بکند….

وبتون یه روز خوب برای سگ بودن

یه روز خوب برای سگ بودن

هانا دختری نفرین شده است که نمیتواند هیچ مردی را ببوسد، چون اگر اینکار را بکند….

جوک خفن بی ادبی

جوک خفن بی ادبی فروردین ماه 99

جوک خفن بی ادبی 23
دغدغه مردم تو تابستون:
سفر به سواحل مالدیو، تور ویژه اروپا.
دغدغه من تو تابستون:
درمان عرق‌سوز، راه‌های مقابله با پشه.????
جوک خفن بی ادبی 23

رمان نیم تاج از مونسا

رمان نیم تاج از مونسا

رمان نیم تاج از مونسا
بخشی از پارت اول رمان نیم تاج برای معرفی :

قدم اول را برداشتم…
میخواستم گریه کنم،فریاد بزنم…
اما انگار اشک هایم همراه صدام ،خشک شده بود!
حصار دستبند فلزی دور مچ های ظریفم انگار هر لحظه تنگ تر و سرد تر میشد!
قدم دوم را برداشتم…
پاهایم میلرزید.!
لب گزیدم…نمیخواستم برم…
نباید میرفتم…

photo 2020 03 02 18 52 51 - رمان برای مریم از مائده فلاح

رمان برای مریم از مائده فلاح

رمان برای مریم از مائده فلاح
عیسی خان بیرون از در ویلا، تمام سنگینی‌اش را روی عصایش انداخته و منتظر آمدن فرهاد بود. به جاده چشم دوخته و با اینکه هیچ ماشینی از روبرو نمی‌آمد همچنان به مقابلش خیره بود. علی دریایی وقتی برای آوردن گوسفندی که باید زیر پای فرهاد قربانی می‌شد آمد