جوک کده شروع به فعالیت کرد

ESC را برای بستن فشار دهید

جوک کده

برای دنیا لبخند شما، و برای شما لبخند خدا رو آرزو میکنم. از اینکه به جوک کده سر زدید ممنونم ؛ شاد باشید.