تماس با ما : @iseyyed
خانه / سرگرمی / طنز / جملات خنده دار / اگه تونستی بگی !

اگه تونستی بگی !

اگه تونستی بگی !

اگه تونستی بگی !

3 بار بگو :

سه سیر سر شیر سه شیشه شیر!
.
.
»اگه تونستی بگی !«

5 بار بگو :

لای رولت رنده ی لیمو رفته
.
.
»اگه تونستی بگی !«
این جمله رو اگه ۲ بار هم بتونی بگی هنر کردی ! :

چه ژست زشتی
.
.

»اگه تونستی بگی !«
حالا ۳ بار تکرار کن :

دل به دلت دله این دله دل مرده بده بده دل که بد آورده
.
.
»اگه تونستی بگی !«
5 بار سریع بگو :

سه دزد رفتن به بز دزدی ُ یه دزد یه بز دزدید ُ یه دزد دو بز دزدید
.
.
»اگه تونستی بگی !«
سریع اینم ۳ مرتبه تکرار کن :

لیره رو لوله لوله رو لیره
.
.
»اگه تونستی بگی !«
این جمله رو ۵ بار تکرار کن :

ششلیک شنسل شنسل ششلیک
.
.
»اگه تونستی بگی !«

3 بار پشت سر هم بگو :

سپر عقب ماشین جلویی زد به سپر جلو ماشین عقبی
.
.
»اگه تونستی بگی !«

این جمله رو ۵ بار تکرار کن :

کانال کولر تالار تونل
.
.
»اگه تونستی بگی !«
جمله سخت زیر رو ۵ بار تکرار کن :

قوری گل قرمزی
.
.
»اگه تونستی بگی !«
ننه حسن حسن هستن ، نه ننه حسن نیستن ، حسن نیستن ، حسن نیستن کجا هستن حسن هستن خونه نیستن
.
.
»اگه تونستی بگی !«
6 بار بگو

تره و ترب و ترخون – ترد و تند و تلخه
.
.
»اگه تونستی بگی !«

5 با بگو
پشتی پستچی کدپستی
.
.
»اگه تونستی بگی !«
3 بار بگو
شیش سیخ شیشلیک سیخی 6 هزار

»اگه تونستی بگی !«