تماس با ما : @iseyyed
خانه / برترینهای جوک کده / اگه میدونستی 93

اگه میدونستی 93

اگه میدونستی 93

اگه میدونستی 93

آیا میدانید فقط درايران به علایم راهنمایی توجه زیادی می شود? ? ????.???

اگه میدونستی 93

age midonsti 93

اگه میدونستی
ملک الموت حضرت عزرائیل در شبانه روز 360بار به تو نگاه میکندو منتظر امر خداوند است برای قبض روحت؛پس سعی کن هنگامی که تو را تحت نظر دارد مرتکب معصیت نشوی؛در غیر این صورت چگونه با خداوند متعال تقابل خواهی کرد!

اگه میدونستی 93

age midonsti 93

اگه میدونستی
پس از مرگ تنها عضوی که تا ۳ روز زنده است گوش است به همین علت هنگام مرگ تلقیین خوانده میشود
سبحان الله

اگه میدونستی 93

age midonsti 93

اگه میدونستی
بعد از فوت تنها قسمت چپ مغز تا هفت دقیقه زنده میماند و تمام گذشته خود را بصورت یک خواب مرور میکند!
لا حول ولا قوة إلا بالله.

اگه میدونستی 93

age midonsti 93

اگه میدونستی
بعد از فوت شخص رشد موها تا چندین ماه متوقف نمیشود.

اگه میدونستی 93

age midonsti 93

اگه میدونستید ما نسل خوشبختی هستیم ؟
چون قبل از ما حموم نبود ، بعد از ما هم آب نیست که بخوان فرت و فرت دوش بگیرن

اگه میدونستی 93

age midonsti 93

اگه میدونستید عشق در انسان تنهاسه سال دوام دارد و عشق دیوانه وار هفت سال؟

اگه میدونستی 93

age midonsti 93

ایا میدانید تار عنكبوت از قويترين بافته هاست و دوامش از آهن بيشتر است و به ان آهن حيواني گویند

اگه میدونستی 93

age midonsti 93

نسـبت سطح بال زنبور به بدن او ، بسـیار کــم است
با توجـه بـه قوانین آیرودینامیک، پـرواز ممکن نیست
اما زنـبور ایــن را نمیداند و پـرواز میکند

اگه میدونستی 93

age midonsti 93