تماس با ما : @iseyyed
خانه / سرگرمی / اهنگ جدید / ﺟﺮﯾﺎﻥ چی شد ﺻﺪﺍ قطع شد ارمین (2afm)

ﺟﺮﯾﺎﻥ چی شد ﺻﺪﺍ قطع شد ارمین (2afm)

ﺟﺮﯾﺎﻥ چی شد ﺻﺪﺍ قطع شد ارمین (2afm)

ﺟﺮﯾﺎﻥ چی شد ﺻﺪﺍ قطع شد ارمین (2afm)

ﺟﺮﯾﺎﻥ چی شد ﺻﺪﺍ قطع شد ارمین (2afm)

ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﯿﮑﻪ ﭘﺎﺭﻩ / ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ ﺍﮔﻪ ﺻﺪﺍﻡ ﯾﻪ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﻏﻢ ﺩﺍﺭﻩ

من همونيم كه دوست پسرش كسالت داره / همون كه آرمين ميگه كثافت كاره

##ﺟﺮﯾﺎﻥ چی شد ﺻﺪﺍ قطع شد ارمین (2afm) ##

واقعا مردم باور ميكنن حرفات راسته / خداوكيلى آيدين خودش اينو ازت خواسته

حالا قصه رو من ميگم شما گوش كنين / مردم اين دختر ميخواد پا آبروش واسته

##ﺟﺮﯾﺎﻥ چی شد ﺻﺪﺍ قطع شد ارمین (2afm) ##

يه روز اين دوتا رفيق تورگى و عزيز / با دوتا داف شاسى بلند و ترو تميز

چهارتايى زدن تو جاده كه برن شمال / برن اونجا برا تفريح و عشق و حال

##ﺟﺮﯾﺎﻥ چی شد ﺻﺪﺍ قطع شد ارمین (2afm) ##

اون موقع من تو خونم نشسته بودم / از خيانتاش تو خودم شكسته بودم

اون موقع ما با هم كات كرده بوديم / خاطراتو از ذهن هم پاك كرده بوديم

##ﺟﺮﯾﺎﻥ چی شد ﺻﺪﺍ قطع شد ارمین (2afm) ##

يهو خبر رسيد ماشينوشون چپ كرده / از جاده منحرف شده رفته ته دره

ميگفت خطر از سر همه رد شده / اين وسط آيدينه كه نخاعش قطع شده

##ﺟﺮﯾﺎﻥ چی شد ﺻﺪﺍ قطع شد ارمین (2afm) ##

واى چى بگم دنيا دورسرم ميچرخيد / از شدت گريه كل تنم ميلرزيد

دل به دريا زدم ، رفتم بالاسرش / گفت از آه ِمن اين بلا اومده سرش

##ﺟﺮﯾﺎﻥ چی شد ﺻﺪﺍ قطع شد ارمین (2afm) ##

آره با اين حال بازم باهاش موندم / با اينكه آخر قصه رو خودم ميخوندم

ديگه بگذريم از اين كه چه ها كرد / با اون حالش بازم بهم خيانت كرد

##ﺟﺮﯾﺎﻥ چی شد ﺻﺪﺍ قطع شد ارمین (2afm) ##

آره ولش كردم نه واسه كسالتش / بره هر چى ميخواد بگه اون رفيق كثافتش

##ﺟﺮﯾﺎﻥ چی شد ﺻﺪﺍ قطع شد ارمین (2afm) ##