تماس با ما : @iseyyed
خانه / سرگرمی / طنز / اعترافات احمقانه / یه دختر بیاد جواب بده

یه دختر بیاد جواب بده

یه دختر بیاد جواب بده

جوک کده یه سوال داره از دختر های عزیز !

واقعا چرا!

یه دختر بیاد جواب بده:

یه سوال از دختر ها

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

خانوم شما چقد زشتی = خفه شو کثافت

خانوم شما چقد خوشگلی = خفه شو آشغال عوضی کثافت

یکی بگه چرا ؟!