تماس با ما : @iseyyed

پ ن پ4351

یه دونه دلستر با سرباز کن دادم دست دوستم میگم بازش کن،میگه با این بازش کنم؟؟
میگم پ ن پ راست کلیک کن روش برو روی …open with با media player بازش کن