تماس با ما : @iseyyed

پ ن پ 9087

بادوستم نشستیم عکسای عروسیه اون یکی دوستمو نگاه می کنیم
می گه: سارا شوهرش کچله؟
پ ن پ مو داره فقط فرقشو گشاد باز کرده.