تماس با ما : @iseyyed

پ ن پ 1234

دارم با پسرخالم شطرنج بازی میکنم دخترخالم اومده میگه دارین شطرنج بازی میکنین؟
منم گفتم:پ ن پ داریم داریم فوتبال جنگی بازی میکنیم.