تماس با ما : @iseyyed
خانه / سرگرمی / طنز / پـَـ نـَـ پـَـ / پ ن پ های جدید 93

پ ن پ های جدید 93

پ ن پ های جدید 93

تو اتوبان داشتم با 160 تا سرعت میرفتم،کنترل نامحسوس ناغافل خفتم کرد،

 

زدم کنار.طرف گفت:کارت ماشین،گواهینامه…مدارک رو بهش دادم.

 

گفت:این گواهینامته؟؟؟؟

گفتم:پـــــــ نــــــ پــــــــ …..

این علامت حاکم بزرگ می تی کمانه،احترام هم نمیخواد بزاری،فقط جان هرکی دوسش داری مارو بیخیال شو!

یه لبخند ناجور زد گفت:این که اعتبارش تموم شده،تمدیدش نکردی؟نه؟


گفتم:چی؟گواهینامه رو میگی؟

گفت:پـــــــ نــــــــ پــــــــ …. علامت مخصوص حاکم بزرگ رو میگم،حاکم بزرگ زیرشو مهر نکرده!

جناب سروان بشینید کناره آقای می تی کمان،ماشین رو ببرید پارکینگ!!!!!