تماس با ما : @iseyyed
خانه / سرگرمی / طنز / پـَـ نـَـ پـَـ / پیامک پ ن پ جدید

پیامک پ ن پ جدید

pa-na-pa-jokkade.ir

+=+=+پیامک پ ن پ جدید+=+=+
دستمال کاغذی گرد کردم گذاشتم تو بینی م
مامان بزرگم میگه بینیت خون

+=+=+پیامک پ ن پ جدید+=+=+

اومده؟
پ نه دیدم از دماغم داره هوا میاد
گفتم حتما پنچر شدم فعلا اینو رد کنم که بادم خالی نشه

+=+=+پیامک پ ن پ جدید+=+=+

رفتم عطاری یارو میپرسه دارو گیاهی میخواستید؟
میگم پـَـ نـَـ پـَـ اومدم جراحی باز قلب انجام بدم!
::

+=+=+پیامک پ ن پ جدید+=+=+

ماشینو بردم کارواش
یارو اومده میگه بشورم؟
میگم پـَـ نـَـ پـَـ ماشینم شنا بلد نیست اوردم از دور ببینه ترسش بریزه
::
+=+=+پیامک پ ن پ جدید+=+=+
جلو عابر بانک صف وایسادیم یارو اومده میپرسه صفه؟
میگم پـَـ نـَـ پـَـ ما نخودیم اینجا کاشتنمون تا سبز بشیم!
::
+=+=+پیامک پ ن پ جدید+=+=+
به رفیقم میگم شارژر سوزنی داری؟
میگه می خوای موبایلتو شارژ کنی؟
پـَـ نـَـ پـَـ می خوام دگمه لباسمو باش بدوزم!
+=+=+پیامک پ ن پ جدید+=+=+

تو آشپزخونه استکان و قندون از دستم افتاد شکست با صدای خفن. مامان اومده می گه چیزی شکوندی؟
پـَـ نه پَــ، شیشه نازک تنهایی دلم بود منتها صداش رو گذاشتم رو اکو حال کنین!
+=+=+پیامک پ ن پ جدید+=+=+

از بیرون صدای قار قار میاد…داداشم میگه صدای کلاغه ؟میگم پــَ نَ پـــَ قناریه متال میخونه!