تماس با ما : @iseyyed
خانه / پیامک ها / پیامک عاشقانه / پیامک های جدید عاشقانه

پیامک های جدید عاشقانه

14611775895056617268

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجازی هستم !
اما دلم مجازی نیست

“میشکند”
… .
مواظب تایپ کردنت باش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

♥..مخاطب خاص..♥

نوشته هایم را که می خوانی . . .

نه لبخند بزن . . .

نه اشک بریز . . .

نه سخنی بگو . . .

هــیـــــچ . . .

تنهاسکـــــــوت کن . . .سکوت !

و بیاندیش در لابلای هر واژه

چــهدردی نهفته است !!!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ادامه جملات در ادامه مطلب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رفتنت اغاز ویرانیست حرفش را نزن   ابتدای یک پریشانی است حرفش را نزن

 

دوست داری بشکنی قلب پریشان مرا  دل شکستن کار اسانیست حرفش را نزن

83515458002211008767

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسمش نه عشق است. . . نه علاقه. . .نه حتی عادت. . . 

                                        حماقت محض است دلتنگ کسی شدن که دلش با تو نیست

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چیزی دردناک تر از ایـن نیست که:

من بــاشم،

تو بــاشی،

و او هـم بــاشد…!!! 

دانلود آهنگ جدید