تماس با ما : @iseyyed
خانه / پیامک ها / پیامک موضوعي / پیامک آشتي / پیامک فاز سنگین سری 1

پیامک فاز سنگین سری 1

پیامک فاز سنگین سری 1

پیامک فاز سنگین سری 1

پیامک فاز سنگین سری 1

 

عادت ندارم سیگارم را با آتش دیگران روشن کنم ! دلم با آتش دیگران سوخت برایم کافی بود …
.

پیامک فاز سنگین سری 1
.

به مدپوشان بگو : آخرین مد کفن است
.
پیامک فاز سنگین سری 1
.

آدم همیشه با همه چیز کنار میاد تا یه روز که دیگه کنار نمیاد ! کنار میره !
.
پیامک فاز سنگین سری 1
.

ﻣﯿﮕﻦ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺑﺪﻥ ﺑﻪﺣﺮﻑ ﻣﯿﺎﯾﻨﺪ
ﺧﺪﺍ ﮐﻨﺪ ﺩﻟﻢ ﻻﻝ ﺷﻮﺩ،،،
ﭼﻮﻥ ﻃﺎﻗﺖ ﺍﺷﮏ ﻫﺎﯼ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻡ…
.

پیامک فاز سنگین سری 1

.

موضوع انشا؛در اینده میخواهید چه کاره شوید؟ کودک سرطانی؛ من هیچوقت بزرگ نمیشوم
.
پیامک فاز سنگین سری 1

.

زیاد خوب نباش
 زیاد دم دست نباش 
زیادکه خوب باشى، دل آدمها رامیزنى
 زیاد که باشى، زیادى میشوى
 عجیب به خوبى و به شیرینى آلرژى پیدا کرده اند
.

پیامک فاز سنگین سری 1

.

روی دیوار اتاقش نوشته بود استعمال دخانیات الزامی است آخه پنجره ی اتاقش به روی خانه ای باز میشد که عشقش عروس آن خانه بود
.
پیامک فاز سنگین سری 1.

خدایا آرزوهایم در نزدت خاک گرفته اند…. دیگر نمیخواهمشان….بماند برای خودت…. من به حسرت عادت کرده ام
.
پیامک فاز سنگین سری 1
.

هوا گرفته بو باران می بارید کودکی آهسته گفت: خدایا گریه نکن همه چی درست می شه!
.

پیامک فاز سنگین سری 1

.

در دنیا از سه آهنگ می هراسم: صدای کودکی ازبی مادری صدای عاشقی از جدایی وصدای مجرمی از بی گناهی.
.

پیامک فاز سنگین سری 1

.

از آدمها دلگیر نشو… کنایه زدن عادتشان است! اینها سالهاست ک ب هوای بارانی میگویند : خراب
.

پیامک فاز سنگین سری 1
.

خدایا تو دنیای ما آدما، یه حالتی هست بنام کم آوردن …ولی تو که خدایی نمیتونی تجربش کنی… خوش به حالت!
.
پیامک فاز سنگین سری 1
.

درد ها تاریخ دارند ! و حقیقت اینست که تاریخ ، تکرار می شود
.
پیامک فاز سنگین سری 1
.

دیشب مادری پسرش راخفه کرد خدایا دیگر رفیق بی کلک کیست؟
.
پیامک فاز سنگین سری 1
.

متنفر که شدی متنفر بمان! چون زمانی که از کسی تنفر پیدا کردی مطمئن باش لایق همان حس هست نه بیشتر
.
پیامک فاز سنگین سری 1
.

برای ترک دارو نیاز نیست!! گاهی سنگینی حرفی تلخی نگاهی خوب ترکت میدهد
.
پیامک فاز سنگین سری 1
.

یه آدمهایی هستند اسمشون دوسته… خودشون دشمن