تماس با ما : @iseyyed
خانه / پیامک ها / پیامک موضوعي / پیامک آشتي / پیامک غمگین و عاشقانه 93

پیامک غمگین و عاشقانه 93

پیامک غمگین و عاشقانه 93

پیامک غمگین و عاشقانه 93

پیامک غمگین و عاشقانه 93

 

امشب شب تولدم من است
ولی چیزی برای ترکاندن ندارم جز بغض !

•پیامک غمگین و عاشقانه 93•

جای خالی نبودنت میکوبـد بر دلم
اگر نیایی همین روزها ویرانه میشوم !

•پیامک غمگین و عاشقانه 93•

درد دارد به خاطر کسی که با نسیمی میرود
خودت را به طوفان بزنی !

•پیامک غمگین و عاشقانه 93•

این روزها مانند گلی شده ام که هر پروانه ای روییش می نشیند
و می رود بی آنکه قصه “عادت” را بفهمد !

•پیامک غمگین و عاشقانه 93•

ﻫﻨﻮﺯ ﻣﻨﺘﻈﺮﻡ ﮐﻪ ﺁﻣﺪﻧﺖ مثل ﺭﻓﺘﻨﺖ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑـــــــــﯽ ﺧـــــــــﺒـــــــــﺮ !

•پیامک غمگین و عاشقانه 93•

نگران نباش ، حال من خوب است ، بزرگ شده ام
دیگر آنقدر کوچک نیستم که در دلتنگی هایم گم شوم
آموخته ام که این فاصله ی کوتاهِ بین لبخند و اشک نامش زندگیست
آموخته ام که دیگر دلم برای نبودنت تنگ نشود
راستی ، بهتر از قبل دروغ می گویم…
“حال من خوب است” ، خوبِ خوب…

•پیامک غمگین و عاشقانه 93•

تمام فنجان های قهوه دروغ می گفتند
تو بر نمی گردی !

•پیامک غمگین و عاشقانه 93•

خیلی بده وقتی داری تایپ میکنی
از کلید های خیس کیبورد بفهمی داری گریه میکنی !

•پیامک غمگین و عاشقانه 93•

در کنار ساحل دریای غم
قایقی میسازم از دلواپسی
بر دو سوی پرچمش خواهم نوشت
یک مسافر از دیار بی کسی

•پیامک غمگین و عاشقانه 93•


کدام خیابان را بگردم ؟ کدام کوچه را ؟
بر کوبه ی کدام در بکوبم تا بر چارچوبش ظاهر شوی تو ؟
و بازم بشناسی مرا از من به آغوشم بگیری و نپرسی هرگز که
چه به روزگارم آورده است روزگار بی تو ماندن های بسیار !

•پیامک غمگین و عاشقانه 93•

به مرگ گرفتی مرا تا به تبی راضی شوم
کاش “میفهمیدی” به مرگ راضی بودم وقتی که تب می کردم از ندیدنت !

•پیامک غمگین و عاشقانه 93•

به من شلیک کن
قبل از آنکه به دیگری بگویی : دوستت دارم !

•پیامک غمگین و عاشقانه 93•

قلبی خاکی داشتم ، آدما خیسش کردند
گِل شد ، بازی کردند ، خشک شد ، خسته شدند
زدند شکستند ، خاک شد ، پا رویش گذاشتند ، رد شدند…

•پیامک غمگین و عاشقانه 93•

سخت است بغض داشته باشی
و بغضت را هیچ آهنگی نشکند جز صدای کسی که دیگر نیست !

•پیامک غمگین و عاشقانه 93•
من نمی دانستم معنیِ هرگز را …

تو چرا بازنگشتی دیگر ؟

•پیامک غمگین و عاشقانه 93•

درخت احساسم سالهاست خشکیده است
دیگر تشنه ی هیچ محبتی نیست !

•پیامک غمگین و عاشقانه 93•

من سرم درد میکند برای “دعواهایی” که با هم “نکردیم”
لعنتی ، چقدر مهربان رفتی !

•پیامک غمگین و عاشقانه 93•

دریا را بی خیال
زمین جواب نمی دهد
دیگر دل به آسمان زده ام !

•پیامک غمگین و عاشقانه 93•

هرگاه خبر مرگم را شنیدی
در پی مزاری باش که بر سنگش نوشته :
ساده بودم ، باختم !

•پیامک غمگین و عاشقانه 93•

انگشتان من به گره خوردن با انگشتان تو عادت داشته اند !
نیستی و حالا این قاتلان زنجیره ای شده اند
بختک جان دیوارهای این شهر

•پیامک غمگین و عاشقانه 93•

سخت است تحمل ثانیه هایی که نمیگذرند
سخت است تحمل شب هایی که صبح نمیشوند
سخت است تحمل زخم زبان هایی که هر روز تلخ تر میشوند
سخت است تحمل آدم هایی که هر روز از خدا دور تر میشوند !

•پیامک غمگین و عاشقانه 93•

بودنم در حسرت خواستنت تمام شد…

•پیامک غمگین و عاشقانه 93•

یه آهنگ خاص

یه خاطره نابیه یاد کهنه

یه نفر تنها

یه عاشق

یه عکس یادگاری

یه عطر مشترک

یه حس سادهچه معجونی میشود برای گریه امشب ؟!!!

•پیامک غمگین و عاشقانه 93•

ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ… ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ… ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ…
ﯾﮑﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ !
ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ هیچکس ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﺪﺍﺭﯼ …

•پیامک غمگین و عاشقانه 93•

و سکوت چه زیباست
وقتی میدانی همه دروغ می گویند…

•پیامک غمگین و عاشقانه 93•

هنوز کمی عشق در من مانده است
آنرا به کسی میدهم که دوستم داشته باشد
هنوز کمی دلتنگی در من مانده است
آنرا به کسی میدهم که دوستش داشته باشم
هنوز کمی اندوه در من مانده است
آنرا برای خود نگه میدارم …

•پیامک غمگین و عاشقانه 93•

شبی دست از سرم بردار
و سر بر شانه ام بگذار لطفا !

•پیامک غمگین و عاشقانه 93•

عشق کوتاه است
و فراموشی چـــــــــــــــــــقدر طـــــــــــــــــــولانی ؟!

•پیامک عاشقانه 93•

من آدمِ نرفتنم

آدمِ دوست موندن

یا اصلا آدمِ دیر رفتنم ولی خیلی دیر !

اما وقتی برمدیگه آدمِ برگشتن نیستمآدمِ مثل قبل شدن نیستمباور کن !

•پیامک عاشقانه 93•

تو رفتى
اما همه چیز را در آغوش من جا گذاشتى

•پیامک عاشقانه 93•

درد دارد به خاطر کسی که با نسیمی میرود
خودت را به طوفان بزنی !

•پیامک غمگین 93•

هرگاه خبر مرگم را شنیدیدر پی مزاری باش که بر سنگش نوشته :ساده بودم ، باختم !

•پیامک غمگین 93•

انگشتان من به گره خوردن با انگشتان تو عادت داشته اند !نیستی و حالا این قاتلان زنجیره ای شده اندبختک جان دیوارهای این شهر

•پیامک غمگین 93•

سخت است تحمل ثانیه هایی که نمیگذرندسخت است تحمل شب هایی که صبح نمیشوندسخت است تحمل زخم زبان هایی که هر روز تلخ تر میشوندسخت است تحمل آدم هایی که هر روز از خدا دور تر میشوند !

•پیامک غمگین 93•

جای خالی نبودنت میکوبـد بر دلماگر نیایی همین روزها ویرانه میشوم !