تماس با ما : @iseyyed
خانه / پیامک ها / پیامک تنهایی / پیامک غمگین سری 1

پیامک غمگین سری 1

پیامک غمگین سری 1

پیامک غمگین سری 1

پیامک غمگین

payamak ghamginما خاطره ها را می سازیم

و خاطره ها ما را ویران می کنند …پیامک غمگین
payamak ghamgin


جز خاطره ، هرکه رفت باز نیامد !پیامک غمگین
payamak ghamgin


ﭘﺸﺖ ﻫﺮ ﺗﻮﭖ ، ﮐﻮﺩﮐﯽ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ

ﭘﺸﺖ ﻫﺮ ﺧﺎﻃﺮﻩ ، ﺍﺷﮑﯽ …پیامک غمگین
payamak ghamgin


ضربدر هاى قرمز میزنم به خاطراتم این روزها

که یادم بماند که یادم نماند این روزها …پیامک غمگین
payamak ghamgin


می خواهم مُچاله و خیس در آغوشش بمانم !

از پهن شدن بر بند خاطرات بیزارم …پیامک غمگین
payamak ghamgin


قبل از اینکه بیایی خواب نمیدیدم

قبل از اینکه بروی هم …

اما چند وقتی است با چشمانی باز

نیمه های روز و حتی ایستاده میان هجوم آدمها هم خواب می بینم !

خواب هایی واضح ، روشن و با جزئیات و تلخ !پیامک غمگین
payamak ghamgin


دیگر خاطرت عزیز نیست ولی خاطراتت …پیامک غمگین
payamak ghamgin


چه بیهوده اختراع شد
سَم ، شکنجه ، تیغ ، چوبه ی دار و امثال اینها !

وقتی یک خاطره می تواند نفست را بند بیاورد

زمین گیرت کند

تو را به گریه بیندازد

خونت را به جوش آورد و …پیامک غمگین
payamak ghamgin


قرار بگذار

هرجای دنیا که باشی به دیدار تو خواهم آمد

چمدان خاطره ها را هم خواهم آورد …پیامک غمگین
payamak ghamgin


اگر خاطره های خوب می مانند

پس آسوده خاطرباش که همیشه در خاطرم می مانی !پیامک غمگین
payamak ghamgin


کاش میشد خاطرات را جمع کرد

و در حیاط خلوت خانه آتش زد تا خاکسترش را باد ببرد !پیامک غمگین
payamak ghamgin


من خاطرت را می خواستم نه خاطره ات را

و دریغا که سهم من از تو ، شد کوله باری از خاطرهپیامک غمگین
payamak ghamgin
پیامک غمگین
payamak ghamgin


تو خیسِ بارانی

اما من مثل اتاق زیر شیروانی پُر از خاطره بارانم …پیامک غمگین
payamak ghamgin


طب سوزنی عجیبی ست مرور خاطراتت

تمام سوزن ها یکجا در قلب آدم فرو می رود !پیامک غمگین
payamak ghamgin


طوری خاطره بسازید که

بعد از شما هم بتواند زندگی کند …پیامک غمگین
payamak ghamginتمام خاطراتمان را مرور کرده ام

زیر همه ی اشک هایم خط کشیده ام

همه ی صبرم را “حفظ” کرده ام

فقط دعایم کن که در “امتحان” نبودنت “رد” نشوم !پیامک غمگین
payamak ghamgin


روزی خواهیم فهمید

از زندگی هیچ نداریم جز خاطره ای که رهایمان نمیکند …پیامک غمگین
payamak ghamgin


تو مال من بودی اما صاحبت کسی دیگر شد

تمام سهم الارث من از تو “خاطراتت” شد !پیامک غمگین
payamak ghamgin


عشق هیچگاه نمی میرد

تنها از لبخند به اشک

از اشک به خاطره

و از خاطره به لبخند تغییر ماهیت میدهد !پیامک غمگین
payamak ghamgin


وقتى حالت خوب نیست

خاطره ها زودتر از همه میان عیادتت …پیامک غمگین
payamak ghamgin


تقصیر از من است

آن زمان که گفتی قول بده همیشه کنارم بمانی

یادم رفت بپرسم کنار خودت یا خاطره هایت !پیامک غمگین
payamak ghamgin


به خاطراتت بگو اینقدر توی دست و پای من نباشند

دیروز یکبار دیگر جلوی همان نیمکت همیشگی زمین خوردم !پیامک غمگین
payamak ghamgin


تو نیستی و خاطراتت ضعیف گیر آورده اند !پیامک غمگین
payamak ghamgin


اشک تنها خاطره ایست که این روزها از تو به “یادگار” دارم !