تماس با ما : @iseyyed
خانه / برترینهای جوک کده / پیامک عاشقانه های جدید

پیامک عاشقانه های جدید

“آخر جای ما حسرت هایمان همدیگر را در آغوش میکشند”

اما نگذار

از هم آغوش بودن و در کنار هم بودنشان میترسم

اگر قدرتشان بیشتر از زور و بازوی ما شود

جدا کردنشان کار ما نخواهد بود و آن دو حسرت

جای واقعیت هم آغوشی مارا

خواند گرفت

شتاب کن و به پایان حسرت ها

و آغاز بوسه ها

و آغوشهایمان فکر کن