تماس با ما : @iseyyed
خانه / پیامک ها / پیامک تنهایی / پیامک عاشقانه جدید 93

پیامک عاشقانه جدید 93

پیامک عاشقانه جدید 93

پیامک عاشقانه جدید 93

پیامک ندارم اما دوستت دارم!

پیامک عاشقانه جدید 93

ارزش یک احساس به شدت آن نیست، به مدت آن است و من تو را به مدت بودنم دوست دارم…

پیامک زیبا

زشبنم عشق خاک ادم گل شد
شوری برخاست فتنه ای حاصل
سرنشترعشق بر رگ روح زدند
یک قطره از ان چکید و نامش دل شد

پیامک عاشقانه باحال

دراین آزادی که هزاران شکارچی در کمین اند…
زنده بادقفس...

 پیامک  با حال

فقط پلی بودم برای عبورت.فکر تخریب من نباش،به آخر که رسیدی،دست تکان بده،خودم فرو میریزم…

پیامک عاشقانه باحال

اگه خیلی کم سراغت میگیرم منو ببخش چون بلیط سرزمین فرشته ها گرونه.

پیامک تنهایی

هر نگاه بستگی به احساسی که درآن نهفته است , سنگینی خاص خودش را دارد و نگاهی که گرمای عشق در آن نهفته باشد , بدون انکه احساس کنی , تنت را می سوزاند . . .

پیامک عاشقانه باحال

سهراب گفتی:چشمها را باید شست……شستم ولی !.
.گفتی: جور دیگر باید دید…….دیدم ولی !..
.گفتی زیر باران باید رفت……..رفتم ولی !..
.او نه چشمهای خیس و شسته ام را.
.نه نگاه دیگرم را…هیچ کدام را ندید !!!
!فقط در زیر باران با طعنه ای خندید و گفت:
دیوانه باران ندیده !! “

پیامک عاشقانه باحال

اگر گدا یاد پادشاه نکند پادشاه چه داند گدایی هم هست ، گدای دیدارتم پادشاه .

پیامک عاشقانه باحال

شبها اتاقم ماه ندارد ، چشمانت را قرض می دهی تا صبح ؟

پیامک عاشقانه خفن

ای نگاهت نخی از مخمل و از ابریشم / چند وقت است که هر شب به تو می اندیشم / به نفسهای تو در سایه ی سنگین سکوت / به سخنهای تو با لهجه ی شیرین سکوت .

عاشقانه جدید

این روزها بدجور به تو آغشته ام ، از صافی ردم کن و ببین که جز تو هیچم نمی ماند .

 پیامک عاشقانه

ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﻡ ﻭ ﻋﺬﺍﺏ ﺭﺍ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ / ﺭﻧﺠﯿﺪﻥ ﻭ
ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺭﺍ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ
ﺩﺭ ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﻧﺪﯾﺪﻡ ﺍﻣﺎ / ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺩﻝ
ﮐﺒﺎﺏ ﺭﺍ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ
ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺧﻄﺎﻫﺎﯼ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺨﺸﯿﺪﻡ / ﺗﺎ
ﺑﺨﺸﺶ ﺑﯽ ﺣﺴﺎﺏ ﺭﺍ ﺑﺨﺸﯿﺪﻡ . . .