تماس با ما : @iseyyed
خانه / پیامک ها / پیامک تنهایی / پیامک عاشقانه از خاطره ها

پیامک عاشقانه از خاطره ها

پیامک عاشقانه از خاطره ها

تو نیستی و خاطراتت ضعیف گیر آورده اند !

.

پیامک عاشقانه از خاطره ها

.
اشک تنها خاطره ایست که این روزها از تو به “یادگار” دارم !

.

پیامک عاشقانه از خاطره ها

.
ما خاطره ها را می سازیم
و خاطره ها ما را ویران می کنند …
.
پیامک عاشقانه از خاطره ها
.
جز خاطره ، هرکه رفت باز نیامد !
.
پیامک عاشقانه از خاطره ها
.
ﭘﺸﺖ ﻫﺮ ﺗﻮﭖ ، ﮐﻮﺩﮐﯽ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ
ﭘﺸﺖ ﻫﺮ ﺧﺎﻃﺮﻩ ، ﺍﺷﮑﯽ …
.

پیامک عاشقانه از خاطره ها

.
تو خیسِ بارانی اما من مثل اتاق زیر شیروانی پُر از خاطره بارانم …
فرستنده : نیما۸۶۱
.
پیامک عاشقانه از خاطره ها
.
طب سوزنی عجیبی ست مرور خاطراتت
تمام سوزن ها یکجا در قلب آدم فرو می رود !
.
پیامک عاشقانه از خاطره ها
.
طوری خاطره بسازید که بعد از شما هم بتواند زندگی کند …

.

پیامک عاشقانه از خاطره ها

.
تمام خاطراتمان را مرور کرده ام
زیر همه ی اشک هایم خط کشیده ام
همه ی صبرم را “حفظ” کرده ام
فقط دعایم کن که در “امتحان” نبودنت “رد” نشوم !
.

پیامک عاشقانه از خاطره ها

.
روزی خواهیم فهمید از زندگی هیچ نداریم جز خاطره ای که رهایمان نمیکند …
.

پیامک عاشقانه از خاطره ها

.
تو مال من بودی اما صاحبت کسی دیگر شد
تمام سهم الارث من از تو “خاطراتت” شد !
.

پیامک عاشقانه از خاطره ها

.
عشق هیچگاه نمی میرد
تنها از لبخند به اشک
از اشک به خاطره
و از خاطره به لبخند تغییر ماهیت میدهد !
.

پیامک عاشقانه از خاطره ها

.
وقتى حالت خوب نیست
خاطره ها زودتر از همه میان عیادتت …
.

پیامک عاشقانه از خاطره ها

.
تقصیر از من است
آن زمان که گفتی قول بده همیشه کنارم بمانی
یادم رفت بپرسم کنار خودت یا خاطره هایت !!!
.

پیامک عاشقانه از خاطره ها

.
به خاطراتت بگو اینقدر توی دست و پای من نباشند
دیروز یکبار دیگر جلوی همان نیمکت همیشگی زمین خوردم !
.

پیامک عاشقانه از خاطره ها

.
ضربدر هاى قرمز میزنم به خاطراتم این روزها
که یادم بماند که یادم نماند این روزها …
.

پیامک عاشقانه از خاطره ها

.
می خواهم مُچاله و خیس در آغوشش بمانم !
از پهن شدن بر بند خاطرات بیزارم …
.

پیامک عاشقانه از خاطره ها

www.jokkade.ir
.
قبل از اینکه بیایی خواب نمیدیدم
قبل از اینکه بروی هم …
اما چند وقتی است با چشمانی باز ، نیمه های روز و حتی ایستاده میان هجوم آدمها هم خواب می بینم !
خواب هایی واضح ، روشن و با جزئیات و تلخ !!!
.

پیامک عاشقانه از خاطره ها

.
دیگر خاطرت عزیز نیست ولی خاطراتت …
.

پیامک عاشقانه از خاطره ها

.
چه بیهوده اختراع شد
سَم ، شکنجه ، تیغ ، چوبه ی دار و امثال اینها !
وقتی یک خاطره می تواند نفست را بند بیاورد
زمین گیرت کند
تو را به گریه بیندازد
خونت را به جوش آورد و …
.
پیامک عاشقانه از خاطره ها
.
قرار بگذار
هرجای دنیا که باشی به دیدار تو خواهم آمد
چمدان خاطره ها را هم خواهم آورد …
.

پیامک عاشقانه از خاطره ها

.
اگر خاطره های خوب می مانند
پس آسوده خاطرباش که همیشه در خاطرم می مانی !
.

پیامک عاشقانه از خاطره ها

.
کاش میشد خاطرات را جمع کرد و در حیاط خلوت خانه آتش زد تا خاکسترش را باد ببرد !
.
پیامک عاشقانه از خاطره ها
.
من خاطرت را می خواستم نه خاطره ات را
و دریغا که سهم من از تو ، شد کوله باری از خاطره …
.
پیامک عاشقانه از خاطره ها
.
وقتی می روی تمام چیزهای عادی
یادگاری می شوند
حساس می شوند
تَرَک برمی دارند
بر مبل نمی شود نشست که تو آنجا نشسته بودی
هوا را نمی شود نفس کشید که عطر تو آنجا مانده است
وقتی نیستی همه چیز تو را یادآوری می کند
تو را و نبودنت را
حالا میدانی چرا همه چیز یادم مانده ؟
.
پیامک عاشقانه از خاطره ها
.