تماس با ما : @iseyyed
خانه / پیامک ها / پیامک مناسبتي / پیامک شعری محرم

پیامک شعری محرم

پیامک شعری محرم

“با عرض تسلیت به مناسبت این ایام از ازل در طَلَبَت چشم ترم گفت حسین هرکجا بال زدم، بال و پرم گفت حسین مادرم داد به من درس محبت اما من حسینی شدم از بس پدرم گفت حسین شیره ی مِهر ِ تو خون شد به رگم شد جاری خونِ دل اشک شد و در نظرم گفت حسین تا گُل ِ نام تو واشد به لبم، باز پدر گفت شکر تو خدایا پسرم گفت حسین هرچه دارم همه از لطف پدر بود که او عوض ِ قِصه به بالین ِ سرم گفت حسین این عجب نیست که یک بنده بَرَد نام ِ تورا که خدایِ ازل ِ دادگرم گفت حسین تیغ ها نوحه یِ خون از لبشان جاری شد تا در آن لحظه که بانویِ حرم گفت حسین گفتم ای عشق مرا دستِ نیاز است دراز طلبِ خویش به نزدِ که برم گفت حسین

پیامک شعری محرم:رضا حمامی آرانی”صفیر” “