تماس با ما : @iseyyed
خانه / پیامک ها / پیامک جدید / پیامک خنده دار جدید93

پیامک خنده دار جدید93

امروز یه دختری رونیمکت کنارپارک نشسته بودوگریه میکرد,منم حس همدردیم گل کرد نشستم جفتش,دستموانداختم روشونش وگفتم عزیزم چیزی شده,برگشت نگام کرد,جیغ کشیدم وازمحل گریختم,دختره دخترنبود,پسربود,اصلأ حواسم نبودکه کلیپس نداره
.
.
ﺷﻴﺦ ﻭ ﻣﺮﻳﺪﺍﻧﺶ ﺩﺭ ﺑﻴﺎﺑﺎﻥ، ﻋﺮبی ﺭﺍ ﺳﻮﺍﺭ ﺑﺮ ﺷﺘﺮ ﺑﺪﻳﺪﻧﺪ…
ﺷﻴﺦ ﻋﺮﺏ ﺭﺍ ﭘﺮﺳﻴﺪ: ﺁﻳﺎ ﺍﻳﻦ ﺷﺘﺮ ﺍﺳﺖ؟
ﻣﺮﺩ ﻋﺮﺏ سرﺥ ﻭ ﮐﺒﻮﺩ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺟﺎ مُرد!!
ﻫﻤﻪ ﻣﺮﻳﺪﺍﻥ ﺣﻴﺮﺍﻥ ﮔﺸﺘﻨﺪﯼ ﻭ ﺍﺯ ﺷﻴﺦ ﻋﻠﺖ ﺭﺍ ﺟﻮﻳﺎ ﺷﺪﻧﺪﯼ…
ﺷﻴﺦ ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻠﻔﻆ «ﭖ ﻧﻪ ﭖ» ﺑﺮ ﺧﻮﺩ ﻓﺸﺎﺭ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﭼﻮﻥ ﻋﺮﺏ ﺑﻮﺩ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺖ ﻭ ﻫﻼﮎ ﺷﺪ!
ﻣﺮﻳﺪﺍﻥ ﻫﻤﯽ ﺑﺨﻨﺪﻳﺪﻧﺪ ﻭ جامه‌ها ﺑﺪﺭﯾﺪﻧﺪ
.

.
دیدین تو فیلمها بچه توخواب جیغ میزنه پدرومادرش میان بغلش میکنن? من یه شب توخواب جیغ زدم بابام همچون لگدی زدبه شکمم که دیگه چندساله نتونستم جیغ بزنم فک کنم جیغدونم پاره شده! !!!
.

.
منیره سادات: زن همسایه چیست؟ موجودیست که ساعتها دم در حرف میزنه، اما نمیاد خونه بشینه چون دیرش میشه!!!
.

.

دوستم میگه:مامانم مودم رو گذاشته توی آشپز خونه‌‌!!
هروقت کارمون داره،دیگه صدامون نمی کنه،مودم رو خاموش می کنه…یکی یکی از اتاقمون خارج می شیم!اصلا یه وضیه