تماس با ما : @iseyyed

پیامک خداوندی-6930

من زمانی نور بودم، نوری از جنس خدا
اینک از آن گوهر قدسی بکردندم جداروزگارم در گذار ثانیه‌ معنا شده است
کاش از این بیهودگی‌ها میشدم روزی رها

 
پیامک خداوندی