تماس با ما : @iseyyed
خانه / پیامک ها / پیامک جدید / پیامک جدید

پیامک جدید

دیدم بیکارین. پست هم که نمیزارین.
(apple)(apple)
    \ooooooo/
     \________/
     {________}
       \______/
        ‘ ,  __, ‘ 
          l ool
          l ool         _____
          l ==l       /  ___(  )
          l ==l     /  /
          l ool   /  /
          l ool /  /
          l ==/  /
          l =’ . /
          l ool
          l ==l
          l. __l
       , ‘ ____’ ,
    /”________”\
  /____________\
واستون قلیون دوسیب آوردم.. دیگه چی؟؟
دیگه چیکار کنم با معرفتم دیگه!!