تماس با ما : @iseyyed
خانه / پیامک ها / پیامک تنهایی / پیامک جدید 93 سری 1

پیامک جدید 93 سری 1

پیامک جدید 93 سری 1

پیامک جدید 93 سری 1

پیامک جدید 93 سری 1 

 


همیشه نگاهتان به اون بالا باشه
تا دلتان از این پایین ها نگیره

پیامک جدید 93 سری 1


گذران امروز ، برای شکایت از دیروز
فردای بهترین نخواهد ساخت

پیامک جدید 93 سری 1

دلم به خدانگهدار آخرش خوش است
اگر قرار بود برنگردد لزومى نداشت خدا مرا نگه دارد…

پیامک جدید 93 سری 1

آرزو نمی کنم که بیایى
آرزو میکنم وقتى آمدى چشمانم شرمسار نگاهت نشود

پیامک جدید 93 سری 1

سلامتی رفیقی که وقتی بهش میگی دلم گرفته بیا بریم بیرون
فقط یک کلمه میگه “ساعت چند” ؟

پیامک جدید 93 سری 1


گذشتم ، گذشتی !
من از یک دنیا برای تو و تو از من برای …

پیامک جدید 93 سری 1