تماس با ما : @iseyyed
خانه / پیامک ها / پیامک جدید / پیامک جدید و زیبا ابان ماه

پیامک جدید و زیبا ابان ماه

 

جوک کده-پیامک جدید و زیبا

به کدامین بهانه مرابه دنیایت پیوند زدی

که اینگونه محتاج بودنت هستم؟

پیامک جدید و زیبا ابان ماه

Payamak jaded va ziba

به بعضیام باید گفت

اگه حس میکنی خیلی بارته بهت گاری ببندم

پیامک جدید و زیبا ابان ماه

Payamak jaded va ziba

 

تکه ای از من نیستی

تمام منی ، نباشی تمام میشوم

پیامک جدید و زیبا ابان ماه

Payamak jaded va ziba

دلم که میگیرد

به خودم وعده روزهای خوب را میدهم

از همان وعده های خوبی که سالهاست به امید رسیدنشان تقویم را خط خطی کردم

اس ام اس جدید

پیامک جدید و زیبا ابان ماه

Payamak jaded va ziba

 

بسلامتی اون کسی ک وقتی رفیقش خراب میشه

ب فکر تعمیرشه نه تعویضش

پیامک جدید و زیبا ابان ماه

Payamak jaded va ziba

 

نمی خواهم که برگردد

این را به همه گفته ام

حتی به تو ، 
به خودم

ولی نمیدانم چرا هنوز برای آمدنش فال میگیرم

پیامک جدید و زیبا ابان ماه

Payamak jaded va ziba

 

شاید بهم بگی مغرور یا بی احساس

ولی من عادت ندارم به چیزای عمومی حس خاصی داشته باشم

پیامک جدید و زیبا ابان ماه

Payamak jaded va ziba

من شب ها خیالبافی میکنم

و روزها روزگار رج به رجش را می شکافد …

پیامک جدید و زیبا ابان ماه

Payamak jaded va ziba

 

میتوانی به حساب سادگی ام بگذاری که

من هنوز با تمام کم لطفی هایت دوستت دارم …

سری پیامک جدید و زیبا ابان ماه

Payamak jaded va ziba

 

چه معنی دارد زندگی

وقتی که هیچ اتفاقی من و تو را سر راه هم قرار نمیدهد

پیامک جدید و زیبا ابان ماه

Payamak jaded va ziba

 

دل من غصه چیو می خوری؟

 

همون بهتر ک رفت

کسی که تو رو به تن یکی دیگه بفروشه همون بهتر ک هیچوقت نباشه

جوک جدید و زیبا ابان ماه

Payamak jaded va ziba

 

با تولدت زیبایت منت سر تقویم های ما گذاشتی

بهار را خجالت دادی ، فروردین را سر افراز کردی و عدد 13 را شرمنده خود ساختی

اس ام اس جدید و زیبا ابان ماه

Payamak jaded va ziba

 

بارها می گفت تو را از زندگیم بیشتر دوست دارم

بعدها فهمیدم از زندگیش متنفره

اس ام اس خیانت

پیامک جدید و زیبا ابان ماه

Payamak jaded va ziba

 

نمیدانم چرا؟

عادت فراموش کاری ام شامل “تو” یکی نمیشود

پیامک جدید و زیبا ابان ماه

Payamak jaded va ziba

 

کاش بعد از همه دلقک بازی هایم کسی می آمد

ماسک را از روی صورتم بر می داشت و میگفت

حالا از درد هایت بگو من گوش می کنم!

پیامک جدید و زیبا ابان ماه

Payamak jaded va ziba