تماس با ما : @iseyyed
خانه / پیامک ها / پیامک جدید / پیامک جدید سری 23

پیامک جدید سری 23

پیامک جدید سری 23

پیامک جدید سری 23

پیامک جدید سری 23
PAYAMAK Jadid

دعایمان با سقف گناهانمان برخورد می کند

و دلمان را خوش می کنیم که صلاح نبودپیامک جدید سری 23
PAYAMAK Jadid


دلم روشن هست که می اید

و کمرنگ میشود اندوه کشنده روزهایی که گذشتپیامک جدید سری 23
PAYAMAK Jadid


شک کرده بودم کسی بین ماست !

حالا یقین دارم من بین دو نفر بودم!

چقدر تفاوت وجود داشت بین واقعیت و طرز فکر من!پیامک جدید سری 23
PAYAMAK Jadidیکی نوشته بود :

چقدر شیرینه وسط sms شبانه خوابت ببره ، صبح بلند شی ببینی نوشته :

قربون عشقم برم که خوابش برده!

منم یه شب وسط sms بازی خوابم برد

صبح بلند شدم دیدم نوشته : مُردی ؟پیامک جدید سری 23
PAYAMAK Jadid


فقط رفت…بدون کلامی که بوی اشک دهد…

یا که حتی صدایی که رنگ حسرت داشته باشد…

فقط رفت ومن شنیدم توی دلش گفت… راحت شدم…پیامک جدید سری 23
PAYAMAK Jadid


هر بار که گفتم دوستت دارم سکوت کردی؟

حرف های من سنگین بود یا گوش هاتو؟پیامک جدید سری 23
PAYAMAK Jadid


تو برو، من هم برای اینکه راحت بروی میگویم : برو خیالی نیست

اما کیست که نداند بی تو تنها چیزی که هست خیال توست…؟پیامک جدید سری 23
PAYAMAK Jadid


چندان هم دور نیستی

فقط به اندازه یک نمی دانم از من فاصله گرفته ای

آری نمی دانم کجایی؟پیامک جدید سری 23
PAYAMAK Jadid


بد تاوان دادم …

تاوان بی توجهی به علائم قلبت که نوشته بود

آهسته … خطر سقوط …پیامک جدید سری 23
PAYAMAK Jadid


هیچ چیز دلنشین تر از این نیست که مدام اسمتو صدا بزنم

با یک علامت سوال و تو با حوصله جواب بدی جووووووووووون دلم؟پیامک جدید سری 23
PAYAMAK Jadid


بعضی از حقایق خیلی ساده اند

ولی درکش خیلی پیچیده و سخته مثل کنار اومدن با جمله :

خوب دوست نداره، زور که نیستپیامک جدید سری 23
PAYAMAK Jadid


یعنی ﻣﻴﺸﻪ ﺍﻣﺸﺐ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﺑﻴﺪﻡ ﻓﺮﺩﺍ ﺻﺒﺢ ﺑﻴﺪﺍﺭ ﻧﺸﻢ؟

ﻇﻬﺮ ﺑﻴﺪﺍﺭ ﺷﻢ |:

ﭼﯿﻪ ؟ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﯿﻦ ﺑﻤﯿﺮﻡ؟

ﺧﻮﺩﺕ ﺑﻤﯿﺮﯼ ﻣﮕﻪ ﺟﺎﯼ ﺗﻮﺭ ﺗﻨﮓ ﮐردم خخخخخخخپیامک جدید سری 23
PAYAMAK Jadid


۷۵۷۵ عزیز هیس!

او نیست دیگر تمدید نمیخواهم…پیامک جدید سری 23
PAYAMAK Jadid


من رفتم و تو گفتی ، برو به . . . !

مدتهاست که بی تابم ، بی تاب بازگشتت و کلام آخرت . . .

راستی  به سلامت بود یا به جهنم؟پیامک جدید سری 23
PAYAMAK Jadid


یه زمانی شده که اگه برای عشقت کوه هم بکنی

به پای فرهاد بودنت نمیزاره !

میزاره به پای کنه بودنتپیامک جدید سری 23
PAYAMAK Jadid


منصفانه نگاه میکردم ، هیچ فرقی نمیکرد !

عاشق او باشم یا گاو حسنی ، هر دو تا یک اندازه عشق را میفهمند
پیامک جدید سری 23
PAYAMAK Jadid