تماس با ما : @iseyyed

پیامک جدید روز عرفه

ای  امیر  عرفه  بی  تو  صفا   نیست که  نیست
بی  تو  اندر عرفه  عشق و وفا نیست که نیست
ای   امیر  عرفه  یوسف  زهرا  ،  مهدی
حاجتی غیر ظهورت بخدا نیست که نیست