تماس با ما : @iseyyed

پیامک جدید رفیق

پیامک جدید رفیق

پیامک جدید رفیق

پیامک جدید رفیق

زندگی با همه تلخیاش یه درس خوب بهم داد!
اونم اینه که رفیق اونی نیست که باهاش خوشی،
رفیق اونیه که بدونه تو چه موقع داغونی…!!!

in jokkade.ir

رفیق یعنی کسی که وقتی باهاش حرف می زنی آروم بشی،
و وقتی نیست چیزی توی ِ زندگیت “کم” باشه !

in jokkade.ir

رفیق است دیگر،،مانند شراب می ماند…
هرچه کهنه تر، هرچی قدیمی تر، ناب تر…

in jokkade.ir

هی رفیق

در میان تمام نداشته هایم

تنها داشته ام تویی

in jokkade.ir

رفاقت مثل سیبیله
به هر کسی نمیاد…

in jokkade.ir

+ هنوز دنبال جنازه رفیقات می گردی؟
– رفیق اگه رفیق باشه جنازشم به درد می خوره

???? بیداری رویاها