تماس با ما : @iseyyed
خانه / پیامک ها / پیامک تنهایی / پیامک تنهایی جدید شهریور 93

پیامک تنهایی جدید شهریور 93

پیامک تنهایی شهریور 93

پیامک تنهایی جدید شهریور 93

تازه دارم میفهمم تنهایی با من چکار کرد. با وجود اینکه دوستت ندارم چشمهایم تشنه دیدنت هستند

.

«پیامک تنهایی جدید شهریور 93»

.

آنقدر تنهام که اشکام رو پاک نمیکنم میترسم اونها هم مرا ترک کنند

.

 

«پیامک تنهایی جدید شهریور 93»

.

.

به بعضیام باس گفت:
من با تنهایی
تو با چند تایی؟؟

.

.

 

«پیامک تنهایی جدید شهریور 93»

 

.

.

.

پاییز از مهر آغاز میشه ولی پاییز از بی مهر تو شروع شد

.

.

.

 

«پیامک تنهایی جدید شهریور 93»

 

.

.

.

دستهایت را بر شانه هایم بزن تا تنهایی ام را بتکانی

.

.

.

 

«پیامک تنهایی جدید شهریور 93»

 

.

.

چون تنهایم تو رو نمیخام .برای اینکه میخامت, تنهام

.

.

.

 

«پیامک تنهایی جدید شهریور 93»

 

.

.

.

.

از خورشید خاستم
بیشتر بماند
حرفهای من و این سایه
هنوز تمام نشده

.

.

.

 

«اس ام اس تنهایی»

.

.

دیشب تو تاریکی قدم میزدم تازه فهمیدم سایه ام مرا تنها گذاشته ….

.

.

.

 

«پیامک تنهایی جدید شهریور 93»

 

.

.

.

تنهایی ام را وقتی فهمیدم که کسی گفت شماره ای از دوستانت رو بده در دسترس نبودی با اون تماس بگیریم

.

.

 

«پیامک تنهایی جدید شهریور 93»

 

 

.

یکی گفت قصه عشقت رو بگو

گفتم:
یکی بود
هنوزم هست ,ولی با من نیست
خدایا همیشه باشد

.

.

.

 

«اس ام اس تنهایی 93»

.

.

سفر به هرجا حتی آسمون فقط با جمله دوستت دارم تو

.

.

 

«پیامک تنهایی جدید شهریور 93»

.

.

در تنهایی تاریکی وحشت زده بودم از خدا خواستم فرشته ای برایم بفرستد

و تو آمدی

.

.

.

.

 

«اس ام اس»

 

.

.

.

روزهای دوری از تو را روی دیوار خط نمی اندازم میخام خاطره دیروز که با هم بودیم همیشه با من باشد