تماس با ما : @iseyyed
خانه / پیامک ها / پیامک تنهایی / پيامك احساسى سكوت

پيامك احساسى سكوت

پيامك احساسى سكوت

پيامك احساسى سكوت

 

پيامك احساسى سكوت93

*****

پيامك احساسى سكوت

****

سکوت…

سکوت فقط صحبت نکردن نیست…

سکوت فقط آروم بودن نیست…

سکوت فقط نگاه کردن و دم آن نیست…

می توانیم سکوت را صحبت عقل بدانیم

*****

پيامك عاشقانه 93

****

لعنتی کاشکی می دونستی

سکوتم دردها داره واسه گفتن …

*****

پيامك سكوت

****

گاهى سکوت مى آموزد

بودن همیشه در فریاد نیســت

اسطـــوره شدن یعنى در عین رفتــن بمــانى

یعنى باشى یـــا نباشى دوستت داشته باشند و دلــتنگت شوند…

*****

پيامك احساسى سكوت

****

بعضـى ها گــریه نمى کنند

اما از چشم هایشان معلوم است که اشــکى به بزرگى یک سکــوت

گوشه چشمشان به کمــین نشسته …

*****

پيامك احساسى سكوت

****

همیشه سکوت نشانه ی رضایت نیست

گاهی سکوت می کنم تا بفهمی چه بی صدا باختی …

*****

پيامك احساسى سكوت

****

این روزها من خدای سکوت شده ام

خفقان گرفته ام تا آرامش او خط خطی نشود….

*****

پيامك احساسى سكوت

****

دیشب در جاده های سکوت

در ایستگاه عشق

هر چه منتظر ماندم کسی برای لمس تنهاییم توقف نکرد

و من تنهاتر از همیشه به خانه برگشتم . . .

*****

پيامك احساسى سكوت

****

آواز عاشقانه ی ما در گلو شکست

حق با سکوت بود صدا در گلو شکست

تا آمدم با تو خدا حافظی کنم

بغض امان نداد و در گلو شکست

*****

پيامك احساسى سكوت

****

گاهی دلت آنقدر می گیرد

که مجبوری تمام بغضت را با سکوت دفن کنی

واین است کار این روزهای خاکستری من

سکوت بی بهانه ترین صدای مهر است

و من سکوت می کنم تا بگویم

دوستت دارم

*****

پيامك احساسى سكوت

****

کاش می شد برگردی و ببینی

چگونه چشمانم تقاص سکوت هایت را پس می دهد

کاش …

*****

پيامك احساسى سكوت

****

دوستت دارم در سکوت

مبادا در صدایم توقعی باشد که خاطرت را بیازارد

*****

پيامك جوک کده

****

تاوان عشق و سکوتم برای تو فقط یه چیز بود

سقوط …

*****

پيامك عاشقانه

****