تماس با ما : @iseyyed
خانه / سرگرمی / طنز / پـَـ نـَـ پـَـ / پـَـ نـَـ پـَـ

پـَـ نـَـ پـَـ

تو ماه رمضون وسط گرمای کشنده سوار اتوبوس شدم آقای بغل دستیم داشت شر شر عرق میکرد. برگشت بهم گفت: آقا ببخشید دستمال داری؟
گفتم: پ ن پ دستمال من زیر درخت آلبالو گم شده. سواد داری؟
گفت: پ ن پ مثل تو بی سواد بیشعورم…
هیچی دیگه از اون لحظه اتوبوس به طرف افق تغییر مسیر داد…