تماس با ما : @iseyyed

معما

با سلام با ما باشید معمای و چیستان دیگر

جایزه میدهیم!

جواب را ارسال کنید!

15هزارتومان برنده شوید!

معما جدید جوک کده:

سه نفر با هم میرن تفریح:

یک کور _ یک لال _ یک کر

کر میمیره ، این لال چطور به کور بفهمونه که کر مرده؟جوابش روبفرستید!