تماس با ما : @iseyyed
خانه / برترینهای جوک کده / مشکلات عروسها با خانواه ی شوهــــر…! (طنز)

مشکلات عروسها با خانواه ی شوهــــر…! (طنز)

طنز
اگه همیشه باهاشون رفت وآمد کنی ،بهت میگن:

سیریــــــش!مشکلات عروسها با خانواه ی شوهــــر...!

اگه رفت و آمدتو کم کنی، میگن:

قطع رابطـــه کرده!مشکلات عروسها با خانواه ی شوهــــر...!

اگه دست خالی بری خونه شون،میگن:

خجالت نمی کشـــه!مشکلات عروسها با خانواه ی شوهــــر...!

اگه بپزی و ببری میگن:

طعم نـــداره!مشکلات عروسها با خانواه ی شوهــــر...!

اگه حرف بزنی،میگن :

حرفاش تمومی نداره…(وراج!!!)مشکلات عروسها با خانواه ی شوهــــر...!

اگه حرف نزنی،میگن:

بلد نیست حرف بزنه!مشکلات عروسها با خانواه ی شوهــــر...!

اگه بخری و شیک بپوشی،میگن:

ولخــــــرج!!!مشکلات عروسها با خانواه ی شوهــــر...!

اگه ساده بپوشی،میگن:

آبرومونو برد!!!مشکلات عروسها با خانواه ی شوهــــر...!

تو مهمونیا کمک کنی،میگن:

می خواد خودشو زرنگ نشون بده!مشکلات عروسها با خانواه ی شوهــــر...!

اگه کمک نکنی،میگن:

خجالت نمی کشه،انگار مهمونه می خوره و میره کنار!مشکلات عروسها با خانواه ی شوهــــر...!

بچه هاتو ببری خونه شون،میگن:

بچه هاشو میاره اینجا بازی کنن!مشکلات عروسها با خانواه ی شوهــــر...!

اگه نبری،میگن:

از حالا می خواد از ما قطعشون کنه!مشکلات عروسها با خانواه ی شوهــــر...!

اگه از خودتو خانواده ات براشون بگی،میگن:

چاپلوس و خبرچین!مشکلات عروسها با خانواه ی شوهــــر...!

اگه ساکت بشی و چیزی نگی،میگن:

میاد خبر می گیره ومیره!مشکلات عروسها با خانواه ی شوهــــر...!

اگه همه ی مهمونیاشون روبری،میگن:

از هیچی نمی گذره!مشکلات عروسها با خانواه ی شوهــــر...!

اگه توخونه ات بتمرگی و نری،میگن:

اگه خانواده ی خودش بود که می رفت!مشکلات عروسها با خانواه ی شوهــــر...!

عزیزم راهی نداری جز اینکه:

پسرشونو بهشون پس بدی!مشکلات عروسها با خانواه ی شوهــــر...!

(مشکلات عروسها با خانواه ی شوهــــر...!) =====> (مشکلات عروسها با خانواه ی شوهــــر...!مشکلات عروسها با خانواه ی شوهــــر...!)

توجــّــه!

این متن قصد توهین به هیچ خانواده ای را ندارد و صرفاً جهت خندان شما دوست عزیز می باشد!مشکلات عروسها با خانواه ی شوهــــر...!