تماس با ما : @iseyyed
خانه / جوک ها / جوک جديد / مسافرت با اتوبوس

مسافرت با اتوبوس

یه بارم رفتیم مسافرت تو اتوبوس بودیم که
.

.
.
.
.
.
..
استفراغ کردم توپلاستیک گذاشتم زیرصندلی تابعد بندازم بیرون…
.
.
واسه شام که پیاده شدیم یادم اومد برگشتم تو اتوبوس هرچی گشتم پیداش نکردم .یه دفعه یارو گفت: همشهری اگه دنبال ترشی لیته هات میگردی من خوردمشونo-O
.
.تازه کثافتم خوددددددتی…..