تماس با ما : @iseyyed
خانه / سرگرمی / طنز / مجری های دانشمند#@

مجری های دانشمند#@

این مجریای تلویزیون رو دیدی

که آخر برنامه می گن هفته دیگه همین روز و همین ساعت منتظر ما باشین؟ خب آخه اگه هفته دیگه همین ساعت بیایم که آخر برنامه می رسیم دانشمند!