تماس با ما : @iseyyed
خانه / برترینهای جوک کده / مادری پیر -عبرت اموز

مادری پیر -عبرت اموز

مادری پیر مرا،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        نکته ای زیبا گفت!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        از بد دنیا گفت!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        گفت طاووس مشو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        که به عیبت خیزند،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        گر شوی شعله شمع،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        زیر پایت ریزند!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        گفت: پروانه مشو،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        که به سرگردانی،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        لای انگشت کتاب،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        سالها میمانی!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        نه زمین باش نه خاک،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        که تو را خوار کنند،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        وانگهی ذهن تو را،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        پر ز مرداب کنند!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        آسمان باش که خلق،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        به نگاهت بخرند!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        وز پی دیدن تو،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        سر به بالا ببرند.