تماس با ما : @iseyyed
خانه / برترینهای جوک کده / قدرت پیچوندن پسرا (طنز)

قدرت پیچوندن پسرا (طنز)

طنز

پسر: مامانمه!! قدرت پیچوندن پسرا
دختر: چی میگه؟! قدرت پیچوندن پسرا
پسر: هیچی میگه برگشتنی ماست بیار… قدرت پیچوندن پسرا
دختر: بده ببینم…. قدرت پیچوندن پسرا
پسر: تو به من شک داری!?!؟ قدرت پیچوندن پسرا
دختر: نه انگاری تو به من اعتماد نداری! قدرت پیچوندن پسرا
پسر: نه شک داری دیگه!! میگم مامانمه!! قدرت پیچوندن پسرا
دختر: بده من گوشیت روووووووو قدرت پیچوندن پسرا
پسر: اه اه زشته نخون زشته!! قدرت پیچوندن پسرا
دختر: نوشته کجایی جیگملی! پریسا!!!!!!! پریسا کیه!!!! قدرت پیچوندن پسرا
پسر: خب مامانمه دیگه این یعنی که یادم بندازه برگشتنی ماست بیارم… قدرت پیچوندن پسرا
دختر: جیگملی!؟؟! قدرت پیچوندن پسرا
پسر: از بچگی همینطوری صدام میکرد نیس یکی یه دونم! قدرت پیچوندن پسرا
دختر: بعد مامانت رو با اسم کوچیک سیو کردی!؟ قدرت پیچوندن پسرا
پسر: از بس با مامانم راحتم!!! قدرت پیچوندن پسرا
دختر: مامانت داره زنگ میزنه!!!! قدرت پیچوندن پسرا
پسر: بده من جواب بدم ، جواب ندیا!! نمیدونه من دوس دختر دارما!! قدرت پیچوندن پسرا
دختر: الو جانم…؟؟ قدرت پیچوندن پسرا
پریسا: شما!!؟؟! قدرت پیچوندن پسرا
دختر: من دوس دختر بهزادم…الانم با هم تو کافی شاپیم…فک کرده من اونقد احمقم که باور کنم تو مامانشی! ببین این به من قول ازدواج داده خاک تو سر اما با توام هست قدرت پیچوندن پسرا
پریسا: کثافت به منم قول ازدواج داده!!! قدرت پیچوندن پسرا
پسر: بیچارم کردی نگین!!!!! قدرت پیچوندن پسرا
دختر: گوشی بیا باهاش صحبت کن من که میرم دیگه… لعنت بهت بهزاد! بای قدرت پیچوندن پسرا
پریسا: بهزاد این چی میگفت هااااااااااااااااااا!؟ قدرت پیچوندن پسرا
پسر: هیچی بابا خواهرمه سر لج و لج بازی میخواست کاری کنه تو در موردم فکر بد کنی، تو این دوسال خطایی از من دیدی!؟ قدرت پیچوندن پسرا
پریسا: خواهرت بود!؟قدرت پیچوندن پسرا
پسر: آره بخدا…. قدرت پیچوندن پسرا
پریسا: جدی ؟ قدرت پیچوندن پسرا
پسر: به جان خودم اصن به جون خواهرم… قدرت پیچوندن پسرا
پریسا: عزیزم یه لحظه نگران شدم قربونت برم قدرت پیچوندن پسرا
پسر: الهی فدات بشم، من بجز تو به کسی فکر نمیکنم. قدرت پیچوندن پسرا

قدرت پیچوندن پسرا ینی ما پسرا قدرت پیچوندن داریم در این حد قدرت پیچوندن پسرا