تماس با ما : @iseyyed
خانه / سرگرمی / طنز / فک و فامیله داریم جدید و خنده دار

فک و فامیله داریم جدید و خنده دار

فک و فامیله داریم جدید و خنده دار

 من به شخصه محبت به فرزند رو از عموم یاد گرفتم
میدونی چرا ؟؟؟!!
چون وقتی بچه هاش سر و صدا میکنن میگه  خواهرمو نامزدش رفته بودن رستوران غذاشون که تموم شد گارسونه میاد میگه خواهرزادمو بردم سوپرمارکت هرچی دید میخواست
یکی دوتاشوبرداشتم براش بازم هی میگفت ازینا ازینا…
به فروشندهه اشاره کردم وبهش گفتم عمو اینارو نمیفروشه
بچه هم نه گذاشت ونه برداشت گفت:
عمو گوه خورده
هیچی دیگه من ازهمین تریبون تبریک میگم به خواهرم بخاطر بچه تربیت کردنش !!!!!     

    

فک و فامیله داریم جدید و خنده دار
Fak O Famile Darim – Jokkade.ir

                                        

دارم رو داداش دهه هشتادیم روش بستن شال گردنو امتحان میکنم بعد از سه ساعت اینوراونور کردن و شل وسفت کردن که به نتیجه ای هم نرسیدم, یه نگاه تخریب گر بهم انداخت گفت مطمئنی این روش بستن شال گردنه؟
گفتم اره چطور؟
شالو پرت کرد تو صورتم
گفت بیشتر بنظر میاد روش جدید اعدام باشه
بعدشم رفت…
جلل الخالق|         

فک و فامیله داریم جدید و خنده دار
Fak O Famile Darim – Jokkade.ir

 

 دوستی می گفت :
همسرم از من سوال کرد چه کسی را بیشتر از همه دوست داری!!!؟ ّ:-
گفتم : مادرم^_^
گفت : بعد از اون چی؟ :-
گفتم : پدرم ^_^
گفت : بعد از پدرت؟:-
گفتم : برادر و خواهرم^_^
گفت : ینی منو دوست نداری ؟؟ ¬_¬
گفتم : تو سوال کردی چه کسی را دوست دارم ، نگفتی عاشق کی هستی !!! B))
خوشحال شد و گفت : عاشق کی هستی ؟؟_
گفتم : بارسلونااااا :)))))))
نمیدونم چرا رفتش….فک کنم رئالی بود بیشعوور…
اشتراک توی تیم مورد نظر از شرایط ازدواجه عایااااا…؟!؟ P-:         

 

فک و فامیله داریم جدید و خنده دار
Fak O Famile Darim – Jokkade.ir

 

امـروز بـا مـخـاطـب فـوق الـعـاده خـاصـم تـو پـارک قـرار داشـتـم ، رو نـیـمـکـت مـنـتـظـر خـانـم نـشـسـتـه بـودم  کـه یـکـی از ایـن دخـتـر خـفـنـا اومـد بـالا سـرم  گـف :  بـبـشـقـیـد آقـا سـاعـت چـنـده ؟؟
مـن : شـیـش و نـیـم 0_0
اومـد رو نـیـمـکـت نـشـسـت  و شـروع کـرد حـرف زدن ،مـن  عـشـقم  فـوق الـعـادسـت ، هـر چـی بـخـوام بـرام مـیـخـره ، هـا هـا هـا هـمـیـن روز زن بـرام عـطـر خـریـد سـیـصـد تـومـن،  هـا هـا هـا  ، دسـت گـذاشـت رو لـبـاش و ادامـه داد ایـن رژ لـب رو  عـشـقـم از فـرانـسـه آورده اصـل اصـلـه  و  هـمـیـن جـور داشـت وراجـی مـیـکـرد کـه گـوشـیـش زنـگ خـورد و پـاشـد رفـت o_0
هـنـوز تـو شـوک بـودم کـه ایـن چـش بـود کـه دیـدم الـهـام  هـمـچـنـون پـلـنـگ گـرسـنـه مـیـاد طـرفـم ، مـنـم هـمـچـون آهـوی گـریـز پـایـی مـیـخـواسـتـم فـرار کـنـم  کـه  گـردنـمـو گـرفـت  و مـیـگـفـت : چـکـیـت کـنــم ؟؟چـکـیـت کـــــــنـم ؟؟
مـن : نـــه مـنـو نـخـور ؟؟
الـهـام  : ایـن دخـتـره کـی بـود داشـتـی بـاهـاش حـرف مـیـزدی ؟؟هـان ؟؟ وای خـدا چـه خـنـده ای هـم مـیـکـرد بـرات ،  چـه آرایـشـی کـرده بـود

 

فک و فامیله داریم جدید و خنده دار
Fak O Famile Darim – Jokkade.ir

 

 

 تو خانواده ما اگر کسی مدت زیادی تو دسشویی بمونه و نفر بعدی رو معطل کنه این جمله هارو میشنوه!!!
عافیت باشه!!! خسته نباشی!!!
نه هنوز انگار یچی ازت مونده! فک کردم از بین رفتی!
آهااااا چشات وا شده،اصن انگار نور ازت ساطع میشه
یه کم روغن بخور راش واشه!!! بخودت صدمه نزنیo_O
میلگرد میر*یدی انقده طول کشید 0-0
بد نیس گاهی یکم بیای بیرون ی هوا بخوری دوباره بری!
تشک و لاحاف می بردی باخودت،اگه خواستی بخوابی آب تو آفتابه هس بذار بالا سرت^_^
نه خدایی فک و فامیله معطل شدس داریم؟         

 

فک و فامیله داریم جدید و خنده دار
Fak O Famile Darim – Jokkade.ir

 

 

عاقا با گودزیلامون (خواهرم) رفتیم خونه مامانبزرگم عرضم به حضورتون که مامان من عروس بزرگ خانواده ست عموی ما به شوخی به خواهرم گفت پریا مامانت پیر شده گودزیلا گفت نخیر زن خودت پیره عموم گفت زن من دهه 60 مامانت دهه 40 گودزیلا هم یه نگاه عاقل اندر بزی بهش انداخت و گفت 60 از 40 بیشتره پس زن تو از مامانم خیلی پیرتره.
من:-&
مامانم :-))
عموم :-!
زن عموم که پیره :-@         

 

فک و فامیله داریم جدید و خنده دار
Fak O Famile Darim – Jokkade.ir

 

 

 این کبریتا رو دیدین پشتشون جدول سودوکو چاپ کردن؟
آقا ما دیروز یکی از اینا رو ورداشتیم داشتیم حل میکردیم!
امروز مامانم اومده میگه: مشکلی واست پیش اومده؟ میگم نه!
میگه عاشق شدی میگم نه! میگه افسردگی ای چیزی گرفتی؟ میگم نه مادر من چی شده مگه؟
میگه دیروز تو نخت بودم یه ساعت بود زل زده بودی به یه جعبه ی کبریت!!!
منو میگی 😐         

 

فک و فامیله داریم جدید و خنده دار
Fak O Famile Darim – Jokkade.ir

 

 

 هیچ کس مثل مامانم (قربونش برم) نمیتونه با یه تعریف تمام باور هامو نابود کنه. رفتم 50 تومن دادم یه مدل توپ موهامو اصلاح کردم،حالا تو اون لحضه پیشنهاد اصغر فرهادی رو برا بازی تو فیلم جدیدش رد می کنم اونوقت میام خونه مامانم با همون بیان شیرینش میگه حالا آدم شدی. یکی نیست بگه مگه قبلا چی بودم،عاقا حداقل اون سبدی که منو توش پیدا کردین نشونم بدین.

 

 

فک و فامیله داریم جدید و خنده دار
Fak O Famile Darim – Jokkade.ir

 

 دخترخالم سه ساله میره کلاس جودو ودفاع شخصی واینا..
دیشب دزد رفته خونشون غش کرده تا دوساعت هرکاری میکردن به هوش نمی اومده!!!!!!!!
قدر فک وفامیلاتونا بدونید!!!!!!!!!!!!         

 

فک و فامیله داریم جدید و خنده دار
Fak O Famile Darim – Jokkade.ir

 

 

 ب بابام مبگم خوب ماهی 45 تومن یارانمو میخوری ب روی خودتم نمیاریا!!!!!!!!!!!
برگشته میگه حاضرم ماهی 450 تومن بدم ریختتو نبینم!!!!!!!
فک کنم منو توی بقچه,کنار ایستگاه اتوبوس پیدا کردن…
من:((((
بابام:-D

 

فک و فامیله داریم جدید و خنده دار
Fak O Famile Darim – Jokkade.ir

     

 عاغاماهروخ میریم دکترمامان باسه توضیحات بیشتروالبته نظارت کامل تشریف میاره داخل اتاق دکتر…
 نشسته بودم تو اتاقم داشتم مثل چى گریه میکردم مامان بانو صدامو شنید اومد تو گفت ا سودا چى شده چرا گریه میکنى؟منم خوشحال ازاینکه مثل بعضى از شماها سرراهى نیستم اومدم یکم خودمو لوس کنم گفتم هیچى مامانى یکم دلم گرفته حالا مامانم چى بگه خوبه؟برگشته میگه خوب اشکال نداره گریه کن فقط زیاد دستمال کاغذى مصرف نکن گرون شده o_O
نیم ساعت بعد داشت قربون صدقه خرگوشم میرفت اینم مامان من دارم؟؟         

 

فک و فامیله داریم جدید و خنده دار
Fak O Famile Darim – Jokkade.ir

 

 گودزیلا یعنی دختر خاله ی من
تو محلشون یه سگ دارن که همه ازش میترسن
نمیدونم چه بلایی سر سگه اورده که سگه اونو دیدنی میترسه 😐