تماس با ما : @iseyyed
خانه / سرگرمی / طنز / فک و فاميله داريم؟ / فک و فامیله داریم؟

فک و فامیله داریم؟

عاقا دیشب خونه داداشم مهمون بودم بعد از خوردن شام و دسر و این چیزا زن داداشم گفت وای میدونید امروز چی شد یه چیز خیلی عجیب دیدم منم با کلی اشتیاق گفتم خب چی دیدی تعریف کن
ایشونم فرمودند که امشب دیدم ماه حرکت میکنه به عمرم یه همچین چیزی ندیدم خیلی جالب بود منم گفتم مطمینی ابرها نبودن میگفت نه مطمینم اخه ماه هی گم میشد و پیدا میشد:|
فک و فامیله دارم اخه کجای دنیا شنیدین ماه حرکت کنه:|
تازه هنوزم نتونستم که قانعش کنم اونی که حرکت کرده ابر بوده نه ماه:/