عکس طنز روز

عکس طنز روز

عکس طنز روز

******

این تتویی که محسن چاووشی زده اصلا عادی نیس،
فکر کنم می خواد بره داداششو از زندان فراری بده.

احتمالا یه تِرَکِ خیلی اعتراضی میده بیرون تا بیفته زندان!!!

******
عکس روز
in jokkade.ir
*******

وقتی دارم برا بابام شعر می خونم !!!!

******
عکس روز
in jokkade.ir
*******

بیاید عامل تحریک جدید اوردم براتون …

اقا بردار اون عکس رِ …

******
عکس روز
in jokkade.ir
*******

کلاس ساعت هفت و نیم صبح !!!! بعله !

******
عکس روز
in jokkade.ir
*******

جاتون خالی امروز ۲ تا نیسان پسته خریدم !!! به به

******
عکس روز
in jokkade.ir
*******

از پُشتی‌ هامون کیف هم ساختن :)) جل الخالق

******
عکس روز
in jokkade.ir
*******