تماس با ما : @iseyyed
خانه / جوک ها / عشق است پرسپولیس

عشق است پرسپولیس

عشق است پرسپولیس

درجواب دوستی که گفته بود
خون سرخ بدون رگ هایی آبی لخته ای بیش نیست !
باید بگم که
رگهای آبی بدون خون سرخ فرقی با شیلنگ دستشویی ندارن!!

*عشق است پرسپولیس*