تماس با ما : @iseyyed
خانه / سرگرمی / طنز / جملات خنده دار / طنز مراسم پاتختی در یزد

طنز مراسم پاتختی در یزد

طنز مراسم پاتختی در یزد

دست شما درد نکنه چرا زحمت کشیددد

– چرا بیشتر ندادد

 چرا ویلا ندادد کنار دریا ندادد 

بنز تویوتا ندادد,

هههههههىىىىىىىى یییییهههههه…
اینا پوس پیازه

اینا کمبود جهازه

آی فامیل عاروسا آی سبز و ملوسا ما آدم دومادِم ما کُپ پر بادِم و ادامه. . .

ریال ریالش مکند- خرجی عیالش مُکند

موش افتاده توو آفتابه – این حرفا از مد افتاده

دومات ﺑﯿﺸﯿﻦ ﺗﻮ ﺳﯿﻨﯽ – ﺧﯿﺮ ﻋارﻭس ﺑﯿﺒﯿﻨﯽ

ﻧﻮﻥ ﻭ ﭘﻨﻴﺮ ﺁﻭﺭﺩﻳﻢ – ﺩﺧﺘﺮتونا ﺑﺮﺩﻳﻢ

ﻧﻮﻥ ﻭ ﭘﻨﻴﺮ ﺍﺭﺯﻭﻧﻴتوﻥ – ﺩﺧﺘﺮ ﻧﻤﻴﺪﻳﻢ ﺑﻬﺘﻮﻥ

آواجی دوماد کدومه- اونیه که اون میونه؟ 

 
ﺍﯾﻦ ﮐﻤﺮه ﯾﺎ ﺑﺸﮑﻪ – ﻗﺮﺵ ﺑﺪﻩ ﻧﺨﺸﮑﻪ

ﻋا ﺮﻭﺱ ﭼﺮﺍ منازی ﻓﺮﺩﺍ خو ﭘﺸت ﮔﺎﺯﯼ

ﺩﻭﻣﺎﺩ ﭼﺮﺍ ﻣﺨﻨﺪﯼ – ﻓﺮﺩﺍ ﺗﻮ ﺻف ﻗﻨﺪﯼ

ﮐﯿﺴﻪ ﺩﺍﺭه ﭘﺮ ﻣشه – ﺩﻭﻣﺎت داره ﻫﻮﻝ ﻣشه

ﭼﻠﻮ ﮐﺒﺎب خو ﺧﻮﺭﺩﯾﻦ – ﯾتا ﻗﺎﺑﻠﻤﻢ خو ﺑﺮﺩﯾﻦ 50٫ ﺗﻮﻣﻦ ﺁﻭﻭﺭﺩﯾﻦ؟!!!

ﺷـــــــﺎمه خو خش ﻣُﺨﻮﺭﺩﯾﻦ – ﺍﯾﻦ چی شیه  ﺁﻭﺭﺩﯾﻦ؟
هیییییییییییییییی یَه