تماس با ما : @iseyyed
خانه / جوک ها / طنز سیاسی فیلم قیصر

طنز سیاسی فیلم قیصر

طنز سیاسی فیلم قیصر

طنز سیاسی فیلم قیصر

طنز سیاسی فیلم قیصر

 
جواد ظریف: ما بودیم عباس عراقچی ٬تختِ روانچی٬ کاترین اشتون٬ آره و اینا خیلی بودیم. کری آقامون هم بود!
حسن روحانی: کری!؟ کدوم کری!؟
جان کری؛ می‌شناسیش!
آره از ما نه از اونا آره که بریم جام زهر خوری!
تو نمیری به موت قسم ما اصلا تو نخش نبودیم!
آره ٬نه ٬گاز ٬دنده٬ دم هتل اینترکونتیننتال ژنو اومدیم پایین!
یکی چپ٬ یکی راست٬ یکی بالا ٬یکی پایین٬ جام و زهرش جور شد!


دور میز نشسته بودیم داشتیم می‌خوردیم!
اولی رو رفتیم بالا به سلامتی اوباما لولِ لول شدیم!
دومی رو رفتیم بالا به سلامتی ملت پاتیلِ پاتیل شدیم!
سومی رو اومدیم بریم بالا
آ جان کری نامرد ساقی شد گفت بریم بالا ما هم رفتیم بالا!
گفت: ’’به سلامتی تحریم‌ها’’
تو نمیری به موت قسم خیلی تو لک شدم!
این جیب نه٬ اون جیب نه٬ تو جیب ساعتی٬ خودکار اومد بیرون٬ خواستم خط بکشم رو توافق دیدم کسی نیست همه رفتن خوابیدن!
حالا ما به همه گفتیم کوتاه نمیایم، شمام بگین نمیان. خوبیت نداره