تماس با ما : @iseyyed
خانه / سرگرمی / طنز / شعر طنز / شعر طنز وزیر ارشاد

شعر طنز وزیر ارشاد

شعر طنز وزیر ارشاد

شعر طنز وزیر ارشادشعر طنز 93

چون دم در رسید،
با خود گفت
می روم تو،
هر آنچه بادا باد
نوک بینیّ خود گرفت و برفتراست
پیش وزیر و صاف اِستاد
گفت:

«در روز اول خلقتکه خدا این جهان نمود آباد،
چون به مستضعفین زمین بخشیداسم این جانب از قلم افتاد
حال البته با کمی تأخیرمن به خدمت رسیده ام دلشاد
تا مگر قطعه ای زمین بخشیدبروم منزلی کنم ایجاد»
گفت با وی وزیر با لبخند:«بنده از دیدن شمایم شادچون هنرمند قدر می بیندباید الحق به صدر بنشیناد
می نویسم زمین به اسم الآنمی دهم خدمت شما استاد»
آنگه از قطعه هنرمندانقطعه ای هم به شخص ایشان داد

شعر طنز وزیر ارشاد: از رضا رفیع