تماس با ما : @iseyyed
خانه / سرگرمی / طنز / شعر طنز / شعر طنز مادر گربه کوچولو

شعر طنز مادر گربه کوچولو

شعر طنز مادر گربه کوچولو

شعر طنز مادر گربه کوچولو


مادر گربه کوچولو
چیزهایی یاد می داد به او

:::::: شعر طنز مادر گربه کوچولو :::::

jokkade_ir_tag
به او می گفت مامان پیشی
از خیابون که رد می شی

:::::: شعر طنز مادر گربه کوچولو :::::

jokkade_ir_tag


باید چشاتو وا کنی
به راست و چپ نگا کنی

:::::: شعر طنز مادر گربه کوچولو :::::

jokkade_ir_tag


گربه کوچولو
جایی که خط کشی نداشت
یه راه خط خطی نداشت

:::::: شعر طنز مادر گربه کوچولو :::::

jokkade_ir_tag

رد نشی ها از اون محل
یه وقت می شی چلاق و شل

:::::: شعر طنز مادر گربه کوچولو :::::

jokkade_ir_tag


هاپ هاپو با ماشین می آد
با سرعت خیلی زیاد

:::::: شعر طنز مادر گربه کوچولو :::::

jokkade_ir_tag

گربه کوچولو
یهو تو رو،زیر میگیره
گاز میده،فوری در میره!

:::::: شعر طنز مادر گربه کوچولو :::::