تماس با ما : @iseyyed
خانه / سرگرمی / طنز / شعر طنز / شعر طنز “دماغ عمل نکرده”

شعر طنز “دماغ عمل نکرده”

شعر طنز “دماغ عمل نکرده”

damagh amal nakrdeh-jokkade.ir

اگه مثل کلنگه مثل لوله تفنگه
با خوشگلیت میجنگه
طبیعیه و قشنگه
»»شعر طنز “دماغ عمل نکرده”««
نگو که این یه درده
دماغ عمل نکرده
»»شعر طنز “دماغ عمل نکرده”««
اگه که مثل فیله
و یا ازین قبیله
روی نوکش زیگیله
غصه نخور اصیله


»»شعر طنز “دماغ عمل نکرده”««
هی نرو پشت پرده
دماغ عمل نکرده
»»شعر طنز “دماغ عمل نکرده”««
یکی میگه درازه
خیلی ولنگ و وازه
یکی میگهترازه
غصه نخور که نازه
»»شعر طنز “دماغ عمل نکرده”««
ببین خدا چه کرده
دماغ عمل نکرده
»»شعر طنز “دماغ عمل نکرده”««
دماغ نگو جواهر
سوجه ی شعر وشاعر
طویل فی المطاهر
پدیده ی معاصر
»»شعر طنز “دماغ عمل نکرده”««
اهای تخم دو زرده
دماغ عمل نکرده
»»شعر طنز “دماغ عمل نکرده”««
با اون دماغ همیشه
عکس تو پشت شیشه
تو سینما چی میشه
شکستن کلیشه
»»شعر طنز “دماغ عمل نکرده”««
کاشکی بری رو پرده
دماغ عمل نکرده 

»»شعر طنز “دماغ عمل نکرده”««