تماس با ما : @iseyyed
خانه / سرگرمی / طنز / شعر طنز / شعر طنز جدید “نامه به استاد”

شعر طنز جدید “نامه به استاد”

شعر طنز جدید "نامه به استاد"

شعر طنز جدید “نامه به استاد”

شعر طنز جدید “نامه به استاد”

ايـن نامـه رو اسـتـاد فـقـط بـخـونـه . . .
.
.

:::شعر طنز جدید “نامه به استاد”:::
.

.
فـقـط مـيـخـوام كـه حـالـمـو بـدونـه
مـراقـبـا اطـراف مـنــو گــــــرفـتــــن

:::شعر طنز جدید “نامه به استاد”:::
از دور صــنــدلــيــم هـنـوز نـرفـتـن
اسـتـاد دارن نـقـل و نـبـات مـيـپـاشـن

:::شعر طنز جدید “نامه به استاد”:::
تـا مـشـروطـى دوبـاره بـرقـرار شـه
اسـتـاد چـقـد دلـم بـرات تـنـگ شـده :))

:::شعر طنز جدید “نامه به استاد”:::

نـيـسـتـي بـبـيـنـي كـه سـرت جـنـگ شـده
نـيـسـتـي ولـي هـمـيـشـه هـم صـدايـي

:::شعر طنز جدید “نامه به استاد”:::

اسـتـاد مـن دريــاي مــن كــجــايــي؟؟ :(((
ايـن نـامـه رو تـنـهـا بـايـد بـخـونـه 😐

:::شعر طنز جدید “نامه به استاد”:::
بـبـخـش اگـه پـاره و غـرق خـونـه
ايـن تـرم اخـرمـه عـزيـزم
تـولـده اسـتـادمـه عـزيـزم

:::شعر طنز جدید “نامه به استاد”:::

برات يـه هـديـه ي كـوچـيـك خـريـدم
اسـتـاد دلـم مـيـخـواسـت الان تـو رو مـيـديـدم