تماس با ما : @iseyyed
خانه / سرگرمی / طنز / شعر طنز / شعر طنز ایران و غرب

شعر طنز ایران و غرب

یارب، از بالا به ما هم اعتنا کن لااقل!
بخت ما را هم از آن بالا صدا کن لااقل!
:::::::شعر طنز ایران و غرب:::::::
نصف کشورهای دنیای تو از ما بهترند؛
وضع ما را نصف آنها باصفا کن لااقل!
:::::::شعر طنز ایران و غرب:::::::
دیش عرش کبریایی گیر کرده سمت غرب؛
چند روزی روی دیشت را به ما کن لااقل!
:::::::شعر طنز ایران و غرب:::::::
در اتوبان جهان پت پت کنیم عین پراید؛
بنز نه، ما را شبیه پرشیا کن لااقل!
:::::::شعر طنز ایرانی و غرب:::::::
به اروپا این همه حال اساسی می دهی؛
یک کم از آن حال هم بر ما عطا کن لااقل!
:::::::شعر طنز ایرانیان و غرب:::::::
هرچه نعمت بود دادی به “یو اس آ”ی خبیث؛
پنج شش درصد از آن را سهم ما کن لااقل!
:::::::شعر طنز ایرانیون و غرب:::::::
وضع ما را که تمام هفته مثل گامبیاست،
هفته ای یک روز چون آنتالیا کن لااقل!
:::::::شعر طنز جدید:::::::
کشور ما را که در “تاریخ” سوتی داده است،
جابه جا در نقشه ی “جغرافیا” کن لااقل!
:::::::شعر طنز 93:::::::
مرز ایران را جدا کن از عراق و روسیه،
مدتی همسایه ایتالیا کن لااقل!
:::::::شعر طنز جوک کده:::::::
رتبه ی ما را -که در دنیا از آخر سومیم-
از همان آخر، ششم در آسیا کن لااقل!
:::::::شعر طنز نو :::::::
وقتی اینجا بین ما قانون جنگل حاکم است،
وضع ما را سوژه ی راز بقا کن لااقل!
:::::::شعر طنز ایران و غرب:::::::
هرکه آمد یک گره وا کرد؛ ده تا بست روش؛
آن گره های درشتش را تو وا کن لااقل!
:::::::شعر خنده دار ایران و غرب:::::::
این عصایی که تو دادی نیل را نشکافت خوب؛
محض خنده گاه آن را اژدها کن لااقل!
… :::::::شعر طنزخدایا:::::::