تماس با ما : @iseyyed

شب یلدا

یارو میگه دروغ میگن شب یلدا از همه شب ها بلندتره…

من شب یلدا بلند کردم، اندازه گرفتم هیچ فرقى با شباى قبل نداشت.

پیشاپیش یلدات مبارک